SuperStar BTS

Trò chơi nhịp điệu của SuperStar BTS toàn cầu 'SuperStar BTS'
4.7 / 5

  • 1.8.6
  • Android 4.1+
  • Everyone
  • 5,000,000+

Trò chơi nhịp điệu của BTS - SuperStar BTS cuối cùng đã được phát hành!

Trò chơi nhịp điệu của SuperStar BTS toàn cầu 'SuperStar BTS'

# Chứa các bài hát của BTS
Từ các Album đầu tay tới các Album mới nhất của BTS! Phát toàn bộ!

# Bộ sưu tập Thẻ BTS
Thu thập các thẻ thành viên BTS và nâng cấp lên thẻ đẹp hơn!
Thẻ Lăng kính và Thẻ Chữ ký đầy quyến rũ của BTS! Thu thập tất cả!

# Chế độ cạnh tranh trong 7 ngày
Giải thưởng xếp hạng Liên đoàn hàng tuần!
Nâng cấp thẻ của bạn! Thăng cấp lên hạng cao hơn!

# Nhiệm vụ mới mỗi ngày!
Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày! Thăng cấp? Xuất hiện nhiệm vụ phụ!
Hoàn tất thành tích để nhận tiền thưởng!

-----------------
[Quyền truy cập cho ứng dụng thiết bị thông minh]

SuperStar BTS yêu cầu bạn vui lòng cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể trong các thiết bị thông minh để cung cấp Dịch vụ như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này.

*Quyền truy cập bắt buộc*
Hình ảnh (Ảnh / Thư viện) / Video / Tệp: Để lưu dữ liệu trò chơi
Đọc, ghi và lưu ở bộ nhớ ngoài: Để lưu bộ đệm dữ liệu nguồn âm thanh và tùy chọn trò chơi
ID thiết bị và Thông tin cuộc gọi: Nghiên cứu theo dõi quảng cáo và Tạo mã thông báo cho Thông báo đẩy
Thông tin kết nối Wi-Fi: Để gửi thông báo về kết nối Wi-Fi khi có tải xuống dữ liệu bổ sung
ID: Bắt buộc đối với 'Tạo và kiểm tra tài khoản người dùng'

[Thu hồi quyền truy cập]
Cài đặt > SuperStar BTS > Đồng ý Truy cập hoặc Thu hồi Truy cập

※ Cài đặt trực quan
Nếu ghi chú cấp độ chạy xuống chậm, [CÀI ĐẶT TRÒ CHƠI] - [Tùy chọn Trò chơi] - chọn "Độ phân giải thấp"

※ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support.superstar.bts@dalcomsoft.com

-----------------
[Địa chỉ E-mail Tỗ trợ Dalcomsoft cho SuperStar BTS]
E-MAIL: support.superstar.bts@dalcomsoft.com
-----------------