Đố khối Jewel

một trò chơi giải đố đơn giản nhưng gây nghiện.
4.3 / 5

  • 39.0
  • Android 4.0.3+
  • Everyone
  • Plus de 100\342\200\257000\342\200\257000 t\303\251l\303\251chargement(s)
  • 100,000,000+

Mục đích là để thả các khối để tạo ra và tiêu diệt các dòng đầy đủ trên màn hình cả theo chiều dọc và chiều ngang. Đừng quên để giữ cho các khối từ làm đầy màn hình trong trò chơi đố gây nghiện.